Historicky druhá společná procházka po bájné hoře Vyšehrad s Obrozenci 2.0.
Sraz: před Táborskou bránou.
Čtvrtek 22. 12. 2022 v 18:00 hodin.
Doporučené oblečení: Všichni oblečení Obrozenců 2.0 z.s. (mikiny, čepice)