ŠEST PILÍŘŮ

VYŠEHRADSKÝ ŠESTIHRAN

Ctíme naše KOŘENY.

S láskou pečujeme o naší KRAJINU, „kraj jiný“.

Otužujeme se, cvičíme, žijeme zdravou ŽIVOTASPRÁVU.

Učíme (se) porozumět mezinárodním SOUVISLOSTEM.

Setkáváme se, povídáme si, zažíváme dobro s druhy, budujeme POSPOLITOST,

A kde je potřeba, pomáháme v rámci DOBROČINNOSTI.

Přidej se k nám!

Obrozenci 2.0

Vztyčené hlavy, zapálená srdce!

Přednášky a akce