KRAJINA

„Kraj jiný“

Svět je výsledným průsečíkem našich představ. Pokud ty jsou špatné, stav je špatný. Pokud jsou dobré, stav je dobrý. Proto – pokud se změní naše sny, změní se i naše dny.

Mým snem je, aby naše krajina byla jiná, a usiluji o proměnu lesů současných na lesy skutečné, smíšené a různověké.

Proto vedu v rámci spolku OBROZENCI 2.0 diskusi o posunu civilizace technokratické k technoetické.

Václav Rathouský

Obrozenci 2.0, spoluzakladatel

Přežití lidstva závisí na přežití jeho životního kontextu. Tudíž – smyslem lidského života je zvyšování pravděpodobnosti přežití vlastního druhu skrze zvyšování pravděpodobnosti přežití jiných druhů…

Přednášky a akce