KOŘENY

NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ

Kdo nezná svoji minulost, nemá budoucnost… To neříkám já, to říká historická zkušenost jedinců i národů.

Proto v rámci spolku OBROZENCI 2.0 přednáším o naší historii, přednostně o období, kdy se rozhodovalo, zda zůstaneme Čechy, či se rozplyneme v tehdejším germánství.

Dnes nám víc než germanizace hrozí globalizace, a proto věřím, že je na čase psát Nové pověsti české, a to nikoliv knižními příběhy, ale příkladnými životy…

JUDr. Miroslav Houška

Obrozenci 2.0, spoluzakladatel

Ve Starých pověstech českých čteme o všem, co se děje dnes, jen v jiném kabátu. Rozpory mezi Slovany, které využili Germáni. Spory mezi muži a ženami, které neměly vítěze. Proto – kdo pochopí minulost, uchopí přítomnost a vzchopí budoucnost…

.

Přednášky a akce