DOBROČINNOST

Ti, kteří mají, dávají

Od chvíle, kdy jsem se o projektu OBROZENCI 2.0 dozvěděla, toužila jsem být jeho součástí pro jeho vizionářský charakter.

Svět totiž nezmění lidé, kteří jej vidí takový, jaký je. Nikoliv. Svět změní nevystydlí snílci, kteří jej vidí takový, jaký by být mohl.

Proto v rámci spolku OBROZENCI 2.0 pracuji jako ředitelka a mám vedle organizace na starost i charitativní činnost.

Martina Ondrušová

Obrozenci 2.0, spoluzakladatelka

Svaly silných patří slabým. Proto si vážím těch, kteří mají dar slova a mluví, kteří mají dar činů a činí  těch, kteří mají a dávají…

Přednášky a akce