1. ročník společného výstupu na postvátnou horu Říp s Obrozenci 2.0.
Doporučené oblečení: trička Obrozenců 2.0 z.s. a vhodná obuv do přírody
Fotografie: Vojtěch Procházka