1. ročník společného výstupu na postvátnou horu Blaník s Obrozenci 2.0.
Zahájení: Na parkovišti Louňovice pod Blaníkem, rozcestí pod Velkým Blaníkem. Pořádají Obrozenci 2.0 z.s.
Doporučené oblečení: trička Obrozenců 2.0 z.s. a vhodná obuv do přírody.
Fotografie: Vojtěch Procházka