Cestu do Svobody zahájíme den po výročí 90 let od smrti velkého Čecha Viktora Dyka.
Cesta bude zahájena u jeho rodného domu na Mělníku.
—-
Viktor Dyk zemřel 14. května 1931 na ostrově Lopud v Chorvatsku, když se šel druhý den po příjezdu vykoupat do moře, jeho tělo (byl senátorem) bylo slavnostně převezeno do Prahy a je pohřben na Olšanských hřbitovech. Byl jedním z ‚disidentů‘ uvězněných v době První světové války za protihabsburskou činnost. Spolupracoval s Rašínem.
Masaryk Dykovi slíbil obstarání falešného bulharského cestovního pasu, aby mohl odjet do exilu, protože mu hrozilo vězení. Beneš ale intrikami dosáhl toho, že mu pas nebyl doručen a Dyk byl uvězněn.
Viktor Dyk byl jedním z nejlepších politiků dvacátých let (poslanec, potom senátor). Kritizoval ve svých článcích Beneše za špatnou zahraniční politiku. Kritizoval levicového Masaryka, že v době, kdy mnozí bojovali za samostatnost a byli za to pronásledováni, hájil další existenci Habsburského impéria. Zasloužil se o naší svobodu.